Declaració d'accessibilitat

Situació de compliment
Aquest lloc és parcialment conforme estant els aspectes d’accessibilitat amb els que es conforma la present web.
Contingut no accessible
Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració fou preparada el 24 de maig de 2024

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació, potada a terme per la mateixa empresa amb el suport d’Equalweb Digital Accessibility.

Última revisió de la declaració: 24 de maig de 2024.

Observacions i dades de contacte
Sol·licituds d’informació accessible i queixes
També pot sol·licitar en format accessible la informació que no compleixi amb els requisits d’accessibilitat, bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada, o formular una queixa per incompliment dels requisits d’accessibilitat.
Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podrà iniciar una reclamació per conèixer i oposar-se als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa a instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Utilitzi les dades de contacte anteriorment exposades i la reclamació serà dirigida a la Unitat responsable d’accessibilitat, o a un superior jeràrquic d’aquesta.

Contingut opcional